Facito, automatisch de beste software oplossing
Terug naar site


Facito Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 8 Maart 2019 Bekijk wijzigingsoverzicht

Uw privacy is belangrijk voor Facito. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Facito vastlegt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden vastgelegd en verwerkt.

Facito biedt een scala aan ICT producten en diensten waaronder services die worden gebruikt om ondernemingen te ondersteunen. Software die u zelf gebruikt of door uw organisatie worden gebruikt voor het maken en uitvoeren van wat er nog komen gaat. Verwijzingen naar Facito producten in deze verklaring hebben betrekking op services, websites, apps, software, servers en apparaten van Facito of gebruikt door Facito.

Lees de productspecifieke privacy informatie voor aanvullende privacy informatie over een bepaald product. Deze verklaring heeft betrekking op de algemene communicatie en gegevensverwerking tussen u en Facito, de hieronder vernoemde Facito producten en op andere Facito producten waarvoor deze verklaring wordt weergegeven.

Persoonsgegevens die wij verzamelen


Facito kan gegevens van u verzamelen via onze interacties met elkaar en via onze producten. U verstrekt een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan personen die werkzaam zijn bij Facito en sommige gegevens worden verkregen via het verzamelen van gegevens over uw interacties, gebruik en ervaringen met onze producten.

Welke inhoudelijke persoonsgegevens wij verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met Facito en de producten waarvan u zelf gebruik maakt en de opties die u zelf kiest, zoals uw privacyinstellingen in de producten en functies die u gebruikt. Ook is het mogelijk dat wij gegevens over u ontvangen via derden zoals bijvoorbeeld onze social media kanalen.

Als u een organisatie vertegenwoordigt, zoals een bedrijf of school, die gebruikmaakt van de Producten voor ondernemingen van Facito, raadpleeg dan de sectie “Producten die worden geleverd door uw organisatie” van deze verklaring om uit te vinden hoe wij gegevens van u verwerken.

U heeft altijd keuzes wat betreft de technologie die u gebruikt en de gegevens die u deelt. Wanneer wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit natuurlijk weigeren. Wel is het zo dat een aantal van onze producten vereisen dat bepaalde persoonsgegevens worden vastgelegd om u een service te kunnen leveren.

Als u ervoor kiest om gegevens die nodig zijn om een product of service aan u te leveren niet te verstrekken, kunt u dat product of die service mogelijk niet gebruiken. Evenzo geldt dat, als u persoonsgegevens die wij moeten verzamelen omdat de wet dit eist of voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst niet verstrekt, wij de overeenkomst niet kunnen aangaan of, als dit betrekking heeft op een bestaand product dat u gebruikt, het moeten opschorten of annuleren.

Wij informeren u hierover op het moment dat dit gebeurt. Als het verstrekken van de gegevens optioneel is en u ervoor kiest persoonsgegevens niet te delen, werken functies zoals personalisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke gegevens mogelijk niet of beperkt voor u.

Terug naar boven


Hoe wij de persoonsgegevens gebruiken


Facito gebruikt de gegevens die wij verzamelen om u te voorzien van rijke, interactieve ervaringen. Wij gebruiken gegevens in het bijzonder voor:

 • Het leveren van onze producten, waaronder het verstrekken van updates, het bieden van beveiliging en het oplossen van problemen, evenals het leveren van ondersteuning. Het omvat ook het delen van gegevens, wanneer dat is vereist om de service te leveren of de transacties uit te voeren waarom u vraagt;
 • Het verbeteren en ontwikkelen van onze producten;
 • Het personaliseren van onze producten en het doen van aanbevelingen;
 • Het maken van reclame en het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele berichten, het leveren van gerichte advertenties en het presenteren van relevante aanbiedingen.

Wij gebruiken de gegevens ook voor onze bedrijfsvoering, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het ontwikkelen van ons personeel en het doen van onderzoek.

Bij het realiseren van deze doeleinden combineren wij gegevens die wij verzamelen uit verschillende contexten (bijvoorbeeld van uw gebruik van meerdere Facito-producten) of die wij van derden verkrijgen om u een meer naadloze, consistente en persoonlijke ervaring te bieden, geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen en voor andere gerechtvaardigde doeleinden.

Terug naar boven


Persoonsgegevens die wij delen


Wij delen uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming of om een transactie te kunnen voltooien of een door u gevraagd of geautoriseerd product te kunnen leveren. Wij delen ook gegevens met door Facito aangestuurde filialen en dochterondernemingen; met (toe)leveranciers; wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; om de veiligheid van onze producten te garanderen; en om de rechten en eigendommen van Facito en haar klanten te beschermen.

Terug naar boven


Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens


U kunt zelf keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Facito. U kunt uw persoonsgegevens die Facito heeft verkregen beheren en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uitoefenen, door contact op te nemen met Facito of met behulp van verschillende hulpprogramma's die wij bieden. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens of ze kunt beheren, is afhankelijk van de producten die u gebruikt. U kunt bijvoorbeeld:

 • Het gebruik beheren van uw gegevens voor op interesses gebaseerde advertenties van Facito door een bezoek te brengen aan onze opt-outpagina.
 • U kunt altijd kiezen of u promotionele e-mails, sms-berichten, telefoontjes en post wilt ontvangen van Facito.
 • U kunt ook alle gegevens die over u vastgelegd zijn bij de afzondelijke producten inzien en verwijderen via een daarvoor ingerichte accountpagina.

Terug naar boven


Cookies en soortgelijke technologieën


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgehaald door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën voor het opslaan en instand houden van uw voorkeuren en instellingen om u in staat te stellen zich aan te melden, op interesses gebaseerde reclame aan te bieden, fraude te bestrijden, te analyseren hoe onze producten presteren en aan andere legitieme doeleinden te voldoen. Facito-apps maken voor soortgelijke doeleinden gebruik van aanvullende id's, zoals gebruikersaccounts voor verschillende services.

Een aantal services maken ook gebruik van 'webbakens' om te helpen cookies te leveren, en gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze websites kunnen webbakens, cookies of vergelijkbare technologieën van andere serviceproviders omvatten.

U beschikt over tal van hulpprogramma's voor het beheren van de gegevens die worden verzameld door cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. Zo kunt u bijvoorbeeld besturingselementen in uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt cookies kunnen gebruiken en uw toestemming intrekken door cookies te wissen of te blokkeren.

Terug naar boven


Producten die worden geleverd door uw organisatie – kennisgeving aan eindgebruikers


Als u een account gebruikt dat is uitgegeven door een organisatie waarmee u geaffilieerd bent zoals een werkgever, kan die organisatie het volgende doen om toegang te krijgen tot Facito-producten:

 • de account van uw Facito-product regelen en beheren en
 • uw gegevens inzien en verwerken, met inbegrip van de inhoud van uw communicatie en bestanden, die aan uw accounts voor Facito-producten zijn gekoppeld.

Als u geen toegang meer hebt tot uw account, raakt u mogelijk de toegang kwijt tot producten en de inhoud die is gekoppeld aan deze producten, met inbegrip van de producten die u zelf hebt aangeschaft, als u uw werk- of schoolaccount gebruikt om u aan te melden bij dergelijke producten.

Veel Facito-producten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties. Zie Producten voor ondernemingen. Als uw organisatie u toegang biedt tot Facito-producten is uw gebruik van de Facito-producten onderworpen aan de beleidsregels van uw organisatie, indien van toepassing. Privacy vragen, met inbegrip van aanvragen voor het uitoefenen van uw rechten op het gebied van de gegevensbescherming, kunt u aan de beheerder van uw organisatie richten.

Als u sociale functies gebruikt binnen Facito-producten, kunnen andere gebruikers in uw netwerk mogelijk een deel van uw activiteiten zien. Meer informatie over de sociale functies en andere functionaliteit kunt u vinden in de documentatie of Help-inhoud van het betreffende Facito-product. Facito is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidstoepassingen van onze klanten; deze kunnen afwijken van het beleid dat in deze verklaring is uiteengezet.

Terug naar boven


Producten en services voor ondernemingen


Hieronder vallen Facito producten en verwante software die worden aangeboden aan- en hoofdzakelijk zijn ontworpen voor gebruik door organisaties. Het gaat om de volgende mogelijkheden:

 • Ontwikkelservices, zoals websites, apps, services, koppelingen, waarvoor een organisatie (onze klant) een contract aangaat met Facito voor ontwikkeling en ondersteuning van deze services en diensten.
 • Cloudservices, zoals Hosting van websites, Office 365, Microsoft Azure, Dynamics 365, waarvoor een organisatie (onze klant) een contract aangaat met Facito en Microsoft voor ondersteuning en gebruik van deze services en diensten.
 • Server- en database producten, zoals Windows Server, SQL Server, Visual Studio en System Center.
 • Apparaten en hardware die worden gebruikt voor opslaginfrastructuur.
 • Professionele services die beschikbaar zijn zoals onboarding-services, services voor migratie van gegevens, services op het gebied van de gegevenswetenschap of services die als aanvulling op bestaande functies fungeren.

In het geval van een conflict tussen deze privacyverklaring van Facito en de voorwaarden van een overeenkomst(en) tussen een klant en Facito voor Producten voor ondernemingen, hebben de voorwaarden van die overeenkomst(en) prioriteit.

Meer informatie over de functies en instellingen van onze Producten voor ondernemingen, waaronder keuzes die van invloed zijn op uw privacy of de privacy van uw eindgebruikers, vindt u in de desbetreffende productdocumentatie.

Algemeen
Wanneer een klant Producten voor ondernemingen uitprobeert, koopt, gebruikt of zich hierop abonneert, of ondersteuning of professionele services ontvangt voor dergelijke producten, verzamelt Facito gegevens om de service te leveren, met inbegrip van toepassingen die nodig zijn voor het verstrekken van de service, het bieden van de beste ervaringen met onze producten, onze bedrijfsvoering en communicatie met de klant. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer een klant contact heeft met een verkoopmedewerker van Facito, verzamelen we de naam en contactgegevens van de klant, samen met gegevens over de organisatie van de klant, om dit contact optimaal te laten verlopen.
 • Wanneer een klant contact heeft met een ondersteuningsmedewerker van Facito, verzamelen wij apparaat- en gebruiksgegevens of foutrapporten om een diagnose te stellen van problemen en deze op te lossen.
 • Wanneer een klant betaalt voor een product, verzamelen wij contact- en betalingsgegevens om de betaling te verwerken.
 • Wanneer wij een klant berichten sturen van Facito, gebruiken wij gegevens om de inhoud van de communicatie aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de klant.
 • Wanneer een klant contact opneemt met Facito voor professionele services, verzamelen we de naam en contactgegevens van de aangewezen contactpersoon van de klant en gebruiken we informatie die door de klant is verstrekt voor het uitvoeren van de services waarom de klant heeft gevraagd.

Via de Producten voor ondernemingen kunt u mogelijk andere producten en onlineservices van Facito of derden kopen, gebruiken of u hierop abonneren. Deze producten of services hebben mogelijk andere privacytoepassingen en op deze producten en services zijn hun eigen privacyverklaringen en beleidsregels van toepassing.

Terug naar boven


Andere belangrijke privacyinformatie


Hieronder vindt u aanvullende informatie over privacy, zoals hoe wij uw gegevens beveiligen, waar wij uw gegevens verwerken en hoe lang wij uw gegevens bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Facito doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo slaan we de persoonsgegevens die u aanlevert op op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich in beveiligde gebouwen bevinden (datacenters). Wanneer we via internet zeer vertrouwelijke gegevens overdragen (zoals creditcardnummers, wachtwoorden of andere gevoelige data), beschermen we die gegevens door het gebruik van versleuteling. Facito voldoet aan de toepasselijke wetten voor gegevensbeveiliging, met inbegrip van toepasselijke wetten voor melding van beveiligingsinbreuken.

Waar wij persoonsgegevens opslaan en verwerken

Door Facito verzamelde gegevens kunnen (al dan niet beveiligd) worden opgeslagen en verwerkt op gegevensdragers bij Facito en/of bij derde partijen ivm de gegevensopslag en hosting van websites, services, apps en databases. Dit kan plaatsvinden in uw regio en in een andere landen/andere regio's waar dergelijke serviceproviders over beveiligde "datacenter" faciliteiten beschikken.

Facito heeft geen eigen datacenters in beheer en maakt voor alle oplossingen voor opslag en verwerking van productiegegevens gebruik van oplossingen aangeboden door derde partijen welke per product kan verschillen.

Door Facito gebruikte hosting partijen en daarmee subverwerker van mogelijke gegevens zijn:

 • TransIP.nl, met datacenters in Nederland. Alle data wordt opgeslagen in datacentra in Delft en/of Amsterdam. Zij zorgen ervoor dat jouw data compleet beveiligd is en dat er te allen tijde back ups zijn.
 • Microsoft hosting (Azure), met eigen datacenters in Australië, Brazilië, Canada, Chili, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong SAR, Ierland, India, Japan, Korea, Luxemburg, Maleisië, Nederland, Oostenrijk, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

De primaire opslaglocatie van een oplossing bevindt zich doorgaans in de regio of voorkeur van de klant (evt. met een back-up naar een datacenter in een andere regio). De opslaglocatie(s) worden gekozen om efficiënt te kunnen werken, de prestaties te verbeteren en redundante back-ups te maken om de gegevens veilig te stellen in het geval van een storing of een ander probleem. Wij ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij conform deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de wetgeving die van toepassing is voor de locatie waar de gegevens zich bevinden.

Microsoft hosting (Azure)
Wij geven persoonsgegevens door van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar andere landen, waarvoor in sommige gevallen nog niet door de Europese Commissie is vastgesteld of het geboden niveau van gegevensbescherming adequaat is. Hun wetgeving garandeert u bijvoorbeeld niet dezelfde rechten of er is geen toezichthoudende instantie voor privacy beschikbaar die in staat is uw klachten te behandelen. Bij dergelijke doorgiftes van gegevens gebruiken wij diverse wettelijke mechanismen, waaronder contracten, om er zeker van te zijn dat uw rechten en beschermingen onderweg gewaarborgd zijn. Als u meer wilt weten over de beslissingen van de Europese Commissie met betrekking tot de adequaatheid van de bescherming van persoonlijke gegevens in de landen waar Microsoft persoonlijke gegevens verwerkt, gaat u naar: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

Microsoft Corporation voldoet aan het Privacy Shield-raamwerk tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS zoals vastgesteld door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn doorgegeven van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Microsoft Corporation heeft het ministerie van Economische Zaken bevestigd dat het bedrijf zich houdt aan de Privacy Shield-principes. Als externe bureaus namens ons persoonsgegevens verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met de principes van een van deze Privacy Shield-raamwerken, blijven zij aansprakelijk, tenzij zij kunnen bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. De door Microsoft beheerde dochterondernemingen in de VS, zoals beschreven in onze zelfcertificering en hier beschreven, nemen ook deel aan het Privacy Shield-raamwerk. In geval van een conflict tussen de bepalingen in dit privacybeleid en de Privacy Shieldprincipes zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Als u meer wilt weten over het Privacy Shield-programma en als u onze certificering wilt bekijken, gaat u naar www.privacyshield.gov

Als u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de deelname van Microsoft aan het Privacy Shield tussen de EU en de VS of Zwitserland en de VS, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier. Voor klachten over de Privacy Shield-raamwerken die niet rechtstreeks door Microsoft kunnen worden opgelost, werken wij samen met de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit of een commissie die is opgericht door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten voor het oplossen van geschillen. Neem contact met ons op als u in contact wilt treden met uw contactpersonen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Zoals verder wordt beschreven in de Privacy Shieldprincipes, is er een bindende arbitragemogelijkheid beschikbaar voor de afhandeling van resterende klachten die niet op andere manieren zijn opgelost. Microsoft is onderhevig aan de onderzoeks en handhavende bevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) in de VS.

Bewaring van persoonsgegevens

Facito bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de producten te bieden en de door u gevraagde transacties af te handelen, of voor andere gerechtvaardigde doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten.

Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren, afhankelijk van het gegevenstype, de context van onze contacten met u of uw productgebruik, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk afwijken. Andere criteria voor het bepalen van de bewaringstermijnen zijn onder meer:

 • Gaan klanten die de gegevens verstrekken, tot stand brengen of bijwerken ervan uit dat wij deze gegevens bewaren totdat zij deze expliciet verwijderen? Voorbeelden zijn een document dat u opslaat in OneDrive of een e-mailbericht dat u in uw Outlook.com postvak laat staan. In dergelijke gevallen streven wij ernaar de gegevens te bewaren totdat u deze actief verwijdert, zoals door een e-mailbericht uit uw Outlook.com postvak naar de map Verwijderde Items te verplaatsen en vervolgens die map leeg te maken (wanneer de map Verwijderde Items wordt leeggemaakt, blijven die verwijderde items maximaal 30 dagen in ons systeem behouden voordat ze definitief worden verwijderd). (Houd er rekening mee dat er mogelijk andere redenen zijn waarom de gegevens sneller moeten worden verwijderd, bijvoorbeeld als u de gegevenslimiet voor opslag in uw account overschrijdt.)
 • Is er een vorm van geautomatiseerde controler, zoals account beheer bij een product, waarmee de klant de persoonsgegevens op elk gewenst moment kan inzien en verwijderen? Zo niet, dan wordt in het algemeen een kortere bewaringstermijn gehanteerd.
 • Bevatten de persoonsgegevens gevoelige informatie? Als dit het geval is, wordt doorgaans voor een verkorte bewaringstermijn gekozen.
 • Heeft Facito voor een bepaald gegevenstype een specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd? Zo houden wij bijvoorbeeld op de website helemaal geen gegevens bij.
 • Heeft de gebruiker toestemming gegeven voor een langere bewaringstermijn? Als dit het geval is, bewaren wij de gegevens in overeenstemming met de termijn waarvoor u toestemming hebt gegeven.
 • Heeft Facito een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren of te verwijderen? Voorbeelden zijn onder meer bij wet verplichte bewaringstermijnen in het desbetreffende rechtsgebied, bevelen van overheidsinstanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een rechtszaak. Daar staat tegenover dat wij onwettige inhoud die wij wettelijk verplicht zijn om te verwijderen ook daadwerkelijk zullen verwijderen.

Advertenties

Advertenties stellen ons in staat sommige van onze producten aan te bieden, te ondersteunen en te verbeteren. Wat u zegt in uw e-mails, chats, videogesprekken of voicemails of vermeldt in uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden, wordt niet door Facito gebruikt om u gerichte reclame te sturen. Wij gebruiken andere gegevens, die hieronder in detail worden besproken, voor advertenties in onze producten en eigendommen van derden. Bijvoorbeeld:

 • Facito maakt mogelijk gebruik van gegevens die wij verzamelen voor het selecteren en tonen van een aantal van de advertenties die u ziet op Facito-webeigendommen, zoals facito.nl, mooisteleukstebeste.nl en andere Facito domeinen.
 • Soms delen wij de verzamelde gegevens met andere bedrijven zoals Facebook, zodat de advertenties die u ziet in onze producten, hun producten en andere sites en apps die worden aangeboden door deze partners relevanter en waardevoller voor u zijn.
 • Adverteerders kunnen ervoor kiezen om webbakens weer te geven op hun sites, of vergelijkbare technologieën gebruiken, om Facito toestemming te geven om gegevens op hun sites te verzamelen, zoals activiteiten, aankopen en bezoeken. Wij gebruiken deze gegevens om namens onze adverterende klanten advertenties te plaatsen.

De advertenties die u ziet, kunnen zijn geselecteerd op basis van gegevens die we over u hebben verwerkt, zoals uw interesses en favorieten, uw locatie, uw transacties, hoe u onze producten gebruikt, uw zoekopdrachten of de inhoud die u bekijkt. Als u bijvoorbeeld op een van onze websites inhoud bekijkt over auto's, is het mogelijk dat er advertenties over auto's worden weergeven.

De advertenties die u ziet, kunnen ook zijn geselecteerd op basis van andere informatie die we in de loop van de tijd over u te weten zijn gekomen met behulp van demografische gegevens, locatiegegevens, zoekopdrachten, interesses en favorieten, gebruiksgegevens van onze producten en sites en van de sites en apps van onze adverteerders en partners.

Gegevens verzameld door andere reclamebedrijven. Adverteerders voegen soms ook hun eigen webbakens (of die van hun andere advertentiepartners) toe aan hun advertenties die wij weergeven, zodat ze hun eigen cookie kunnen instellen en lezen. Bovendien kunnen Facito-partners met advertentiebedrijven van derden een aantal van onze reclameservices leveren en kunnen we ook toestaan dat andere reclamebedrijven van derden reclame op onze websites weergeven. Deze derden kunnen cookies plaatsen op uw computer en gegevens verzamelen over uw onlineactiviteiten op diverse websites of onlineservices. Hiervan wordt altijd een expliciete cookie melding op onze diensten weergegeven welke u desgewenst ook kunt weigeren, mogelijk functioneren de producten dan niet zoals gewenst.

Verzamelen van gegevens van kinderen

Wanneer een Facito product leeftijden verzamelt en er een leeftijd in uw rechtsgebied is waaronder ouderlijke toestemming of autorisatie is vereist voor het gebruik van het product, blokkeert het product gebruikers die jonger zijn dan die leeftijd of vraagt hen toestemming of autorisatie van een ouder of voogd te verlenen voordat het kan worden gebruikt. Wij vragen kinderen die jonger zijn dan die leeftijd niet opzettelijk naar meer gegevens dan nodig zijn voor het leveren van het product.

Wanneer door een ouder toestemming of autorisatie is verleend, wordt het account van het kind in hoofdlijnen net zo behandeld als ieder ander account. Het kind kan toegang krijgen tot communicatiediensten en kan vrijelijk communiceren en gegevens delen met andere gebruikers van alle leeftijden. Ouders kunnen de eerder gekozen toestemmingsopties weer wijzigen of intrekken en de persoonsgegevens van kinderen voor wie zij toestemming of autorisatie hebben verstrekt bekijken of bewerken, of een verzoek tot verwijdering indienen.

Preview of gratis software

Facito biedt preview-, insider-, bèta- of andere gratis producten en functies (gezamenlijk "previews" genoemd) aan, zodat u deze kunt gebruiken, evalueren, terwijl u aan Facito gegevens verstrekt over uw gebruik van het product, met inbegrip van feedback en apparaat- en gebruiksgegevens. Een gevolg hiervan is dat previews automatisch aanvullende gegevens kunnen verzamelen, het aantal instellingen kunnen beperken en anderszins andere privacy- en beveiligingsmaatregelen kunnen toepassen dan normaliter aanwezig zijn in onze producten. Als u deelneemt aan previews, kunnen wij contact met u opnemen over uw feedback of uw interesse in het voortzetten van het gebruik van het product na algemene release.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij werken deze privacyverklaring zo nodig bij om grotere transparantie te bieden of in reactie op:

 • Feedback van klanten, wet- en regelgevers, de industrie of andere belanghebbenden;
 • Wijzigingen in onze producten; of
 • Wijzigingen in onze gegevensverwerkingsactiviteiten of -beleid.

Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij Laatst bijgewerkt. Daarnaast worden de wijzigingen beschreven op de pagina Wijzigingsoverzicht. Als er belangrijke wijzigingen in de verklaring, zoals een wijziging in de toepassing van de verwerking van persoonsgegevens die niet consistent zijn met het doel waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u op de hoogte stellen door een opvallende melding van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een melding te sturen. Wij moedigen u aan om periodiek deze privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe Facito uw informatie beschermt.

Terug naar boven


Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht hebt over privacy of een vraag hebt voor de Chief Privacy Officer of Data Protection Officer van Facito, neemt u contact met ons op via e-mail of telefoon. U krijgt binnen 30 dagen een reactie van ons. U kunt ook een punt van zorg of klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit of andere functionaris met rechtsbevoegdheid. Tenzij anders vermeld, fungeert Facito als verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die wij verzamelen via de producten die zijn onderworpen aan deze verklaring.

Onze contactgegevens:
E-mail: info@facito.nl
Telefoon: 0611763895
Bladgroen 52
2718EG, Zoetermeer

Als u een technische vraag of ondersteuningsvraag hebt, kunt u terecht bij onze support afdeling support@facito.nl

Terug naar boven